Kontingent - betales hvert år den 1. februar

Kontingentet udgør i øjeblikket kun kr. 360,- for et helt år i selskab med glade Fjordløbere. Det svarer til kun kr. 30,- pr. måned eller ca. én krone om dagen. For børn og unge under 18 år er det gratis at være medlem af Fjordløberne.

Kontingent indbetales til Nordea: Reg.nr. 2670 kontonr. 8894284146. Husk at oplyse navn ved indbetalingen! Så er det meget nemmere for kassereren at holde styr på, hvem der har betalt.

Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling i slutningen af marts måned.
 

Nye medlemmer

Nye medlemmer, som indmeldes i årets løb, betaler forholdsmæssigt frem til den 31. december. Det betyder, at hvis du eksempelvis melder dig ind i Fjordløberne den 1. august, betaler du det første år kr. 150,- i kontingent, svarende til 5 måneder á kr. 30,-.

Nye medlemmer skal først udfylde en indmeldelsesblanket via dette link.
 
Hvis du endnu overvejer, om du skal melde dig ind i Fjordløberne, er du meget velkommen til at komme og træne med nogle gange, inden du beslutter dig for, om Fjordløberne er noget for dig. Men pas på: Du risikerer at blive bidt af det!